Archive for juni 2013

Heerlijk zo’n kleurrijk rustplekje, echt de “Crème de la crème” !   1 comment

Heerlijk zo'n kleurrijk rustplekje

Will the cat eat the mousetail   1 comment

DSCN3246

Schattige Chineesjes   4 comments

DSCN18410 DSCN18470 DSCN18380DSCN18370 DSCN18090 DSCN18010 DSCN17990 DSCN17970 DSCN17900 DSCN17880 DSCN17780 DSCN17770DSCN17010 DSCN13570 DSCN2811 DSCN2753 DSCN2747 DSCN2623 DSCN2599 DSCN2494 DSCN2493DSCN2409 DSCN2362DSCN2189 DSCN2188 DSCN2156 DSCN2096 DSCN2088 DSCN2000 DSCN1966 DSCN1963 DSCN1961 DSCN1707kopie DSCN1227 DSCN1226 DSCN1210 DSCN1209 DSCN1196 DSCN1195 DSCN1184 DSCN1179    DSCN16820 DSCN16790DSCN2477 DSCN2476   DSCN2328 DSCN2247 DSCN2246 DSCN2223DSCN1085DSCN1039 Schattige Chineesjes

 In China is het beleid rond geboortebeperking bepalend geweest voor de aangroei van de bevolking. Vanaf 1979 werd het één-kind-beleid afgekondigd.

Er was een daling van het geboortecijfer waarbij in 2008 het geboortecijfer 12,14 op duizend zou zijn. Dit leidde tot verschillende gevolgen, waaronder een veroudering van de bevolking, en aangezien de voorkeur voor een zoon nog altijd heel sterk aanwezig is, ook tot het scheefgroeien van de verhoudingen tussen de geslachten. Hierbij blijken de traditionele redenen om kinderen te krijgen, waaronder de familielijn verder zetten, de steun op oudere leeftijd, en het vergroten van de beschikbare arbeidskracht nog altijd een belangrijke rol te spelen.

Jongeren zijn in het begin van hun gehuwde leven vaak afhankelijk van de ouders om financiële redenen, waaronder ook de zorg voor de (klein)kinderen. Ook in het voorzien van een gepaste woning hebben de jonge koppels de hulp van hun ouders nodig. Ouderen zijn daarentegen in de latere fases van hun leven ook dikwijls afhankelijk van de steun en zorg van hun kinderen, aangezien er geen algemeen pensioensysteem is of een systeem van sociale zekerheid dat hen zelfstandigheid kan bieden. Ook hierin speelt de overheid een centrale rol.

Om te mogen huwen, moet een man minstens 20 jaar oud zijn en een vrouw 18. Echtgenoot en echtgenote hebben gelijke status, en hebben gelijke rechten in het beheren van de bezittingen van het gezin. Ze hebben de plicht om elkaar te respecteren en lief te hebben, om voor elkaar te zorgen, te streven naar de welvaart van het gezin en de opbouw van de nieuwe maatschappij. Ouders hebben de plicht om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen, kinderen hebben de plicht om hun ouders te ondersteunen en helpen. Noch de ouders, noch de kinderen mogen elkaar slecht behandelen of verlaten.

 Een vrij huwelijk heeft als voorwaarde de vrije keuze van de partner. Het was voor geen enkele derde partij toegelaten om in het huwelijk tussen te komen. Huwelijkswet van 1950 bleef gelden tot de aanpassingen in 1980. Toch is het niet duidelijk hoe de wetgeving geïmplementeerd werd.

 Eind 2008 mat de bevolking van China 1,32 miljard. Er wordt geschat dat de bevolking tegen 2015 1,4 miljard zal tellen.

Waarschijnlijk zal de bevolking blijven groeien, tot in 2030, waarna een trage afname zal worden ingezet. Het demografisch beleid van de regering zou dan steeds minder gericht zijn op de algemene bevolkingsgroei, en meer gericht op de sociale kwesties en welzijn.